Заглавие
Къде е родена Мария Калас? (Един аспект на езиковата функционална грамотност)