Заглавие
Идеологии на българското. Имплицитният читател в романите „Светата кръв“ на Антон Баев и „Войната на буквите“ на Людмила Филипова