Заглавие
Да се завърнеш в чужда земя или защо никой пророк не е приет в родината си