Заглавие
Хилендарският проигумен и архимандрит Пантелеймон: слово и действие