Заглавие
Гроздето на Зевксис и завесата на Паразий