Заглавие
„Огледало на вярата“ на Кръстьо Пейкич като културно събитие в Европа през първите десетилетия на ХVІІІ век