Заглавие
Ръкопис 1423 НБКМ на католическия книжовник Петър Ковачев Царски