Заглавие
Фантастиката в днешния български роман: мотиви, футуристични визии, наратив