Заглавие
Религиозни мотиви в побългарените творби от чужди литератури през XIX век