Заглавие
Идеологията и литературата като конструктори на реалност