Заглавие
„Миналото трябва да се държи под око“(моделирането на идентичност и другост в „Сребърни планини“ на Д. Енев)