Заглавие
Тварният реализъм в романа „Възвишение“: за природата на една репрезентация