Заглавие
Еврейката царица в българския исторически роман през XX век