Заглавие
Езикова vs. концептуална картина на света – развитие в понятието за голотата на бразилския индианец от португалските информативни текстове през XVI в.