Заглавие
Вицовата репрезентация на училището – от генезиса до рецепцията