Заглавие
Разказвачи и репрезентации в романите на Емилия Дворянова и Валери Стефанов