Данни

Заглавие Историческите възстановки: между фентъзи жанра и „вярата назад“
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

тематичен блок, минало, исторически възстановки

Резюме

Текстът поставя под въпрос концептуалната рамка на историческите възстановки у нас, отправяйки поглед към двете опорни точки, между които те се реализират – институционализирания исторически разказ, мислен като „свещена крава“ от консервативно настроените националисти, и литературния жанр „фентъзи“ на историческа тематика с възможностите за избор, които предоставя.

Обект на разглеждане е стремежът към съучастие в историческото събитие като топос на принадлежност, а една от оптиките е Ницшеанската „вяра назад“ от „Залезът на боговете“. Анализът представлява и case study – случай, през който се проглеждат съществени за обществото процеси като прохода към постмодерност, култура на участието и консумацията; нагласи относно осмислянето на миналото като ресурс за актуалното живеене; възходът на национал-популизмите и авторитарно-консервативните режими в Европа и по света. В духа на релативните философии се настоява, че зад всеки политически и обществен проект стоят намерения, реализирани и на терена на историческия разказ чрез неговото отиграване днес.