Данни

Заглавие Имало едно време една ... вулгарна мафия (Хр. Калчев и П. Пищянек разказват)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

мафия, разказване, Христо Калчев, Петер Пищянек

Резюме

В доклада се проследява как двама знакови славянски писатели (Христо Калчев и Петер Пищянек) представят зараждането и разрастването на мафиотските структури в България и Словакия в началото на 90-те години на миналия век. Мафията в двете страни е една и съща, но разказваческите подходи на двамата автори (екшън разказ и гротескно-пародиен разказ, но не само) и постигнатите внушения са съвсем различни. Наблюденията са направени върху първия от мафиотските романи на Хр. Калчев „Нерон Вълкът” и първият от романовата трилогия на П. Пищянек „Реките на Вавилон”.