Данни

Заглавие Местоимението като част на речта – същност и проблеми на класификацията
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

местоимения, части на речта, семантика, граматика

Резюме

Дефинициите на местоименията като част на речта са твърде разнопосочни, поради което извеждането на единен инвариант се оказва невъзможно предвид семантичното и граматичното многообразие на прономиналния клас. Анализът на представените определения в лингвистичните изследвания е в центъра на настоящото изследване, като в доклада най-общо се осветляват основните гледни точки.