Данни

Заглавие От исторически разказ към историческа репрезентация (по примера на Маркели)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

тематичен блок, минало, исторически възстановки

Резюме

Докладът ще представи формирането на историческа памет за Карнобатската крепост Маркели, която през 8 и 9 век става арена на българо-византийски конфликти. Включена в националния исторически наратив, през 20 век крепостта е назована Крумово кале.

През 1969 г. в околността на Маркели се разиграва битка между българи и византийци, организирана от Градската партийна организация с помощта на пионерския дом в Карнобат под името „операция „Моята древна и млада родина” и военизирана игра „Крумовата битка””. Възстановката на Крумовата битка е силно повлияна от идеологията на социалистическата държава и нейната политика към подрастващите.

От 2012 до 2015 г. община Карнобат реализира проект за реставрация, консервация и експониране на Маркели и за развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели”. През 2015 г. по повод годишнина на победата на хан Кардам над византийците до Маркели се провежда мащабна възстановка на битката, вече ориентирана към промотирането на крепостта като туристическа дестинация.

Изследването очертава промените по отношение на конструиране на културна памет и наследство в различни исторически период и ролята на историческия разказ и репрезентация в този процес.