Данни

Заглавие Украински и белоруски лични имена, образувани от римско митологично име
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

украински език, белоруски език, антропоним, римско митологично име

Резюме

Обект на изследване в настоящия текст са украински и белоруски лични имена, както мъжки, така и женски, образувани от римско митологично име. Основната цел на изследването е да се изготви техен пълен списък и да се проследи изконната им етимология.

Изследваните оними са обособени в отделни групи според изходния им апелатив или антропоним, от който са изведени. Допълнителна класификация е направена въз основа на екстралингвистичната информация дали славянското лично име е канонизирано само от Католическата, само от Православната църква, или е прието за официално и от двете църкви и е включено в каноничните им списъци.