Данни

Заглавие Слово и мълчание в романистиката на Милош Църнянски
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

слово, мълчание, Милош Църнянски, меланхолия, език

Резюме

Докладът разглежда начините на репрезентация на травматичния личен и исторически опит в късните романи на Милош Църнянски. Анализът е фокусиран върху очертаването на динамиката и аспектите на отношението слово-мълчание в тематизацията и артикулацията на меланхолията, която доминира в „Преселения. Книга втора“, а в „Роман за Лондон“ се преплита и слива с носталгията. Ключов проблем е отчуждението от езика, което литературното репрезентиране на меланхолното проектира и откроява; проследяват се начините за компенсация на неизразимостта и несподелимостта на вътрешния опит.