Данни

Заглавие Когато думите не правят неща: Гео Милев, „Септември” и следдеветосептемврийска България
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

литература на НРБ, критицизъм, Гео Милев, „Септември”

Резюме

Работата представя български художествени текстове, чийто критицизъм спрямо НРБ-действителността е легитимиран по характерен начин – чрез актуализиране на памет за поемата „Септември” на Гео Милев. В края на краищата разочарованието, което споделят обглежданите творби, е разочарование поради невъзможността думите, проектите, обещанията, поезиите да се в-плътят, да се превърнат в реалност...