Данни

Заглавие „Анна О.“ – наративни техники
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Фройд, Анна О., наратология, наративни техники

Резюме

„Анна О.“ е първият публикуван случай на Фройд в сътрудничество с Бройер. – Докладът поставя акцент върху литературните аспекти - къде е пресечната точка между праксис и разказ и наративните техники, използвани при изграждането и описването на един психоналитичен случай.