Данни

Заглавие Текстологични наблюдения върху Словото за Благовещение от Йоан Дамаскин по ръкописи от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Благовещение, Цариброд, Йоан Дамаскин, Национална библиотека „Свв. Кирил и Методий“, Владислав Граматик

Резюме

Докладът представя първоначалните ми текстологични наблюдения върху преписите на Словото за Благовещение от Йоан Дамаскин, които се пазят в Националната библиотека „Свв. Кирил и Методий“, както и по вече публикувания препис на хомилията във Владиславовия панегирик от 1479 г., който се съхранява в Рилския манастир със сигнатура РМ 4/8. Ще се обърне внимание на значимите разлики между преписите и ще се изкаже предположение относно това дали преписите, които се намират в Националната библиотека и в Рилския манастир, съдържат една обща редакция на текста.