Данни

Заглавие Витолд Гомбрович и реалността на метафикцията
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

фикционална реалност, метафикция, инструкции, текстови контекст, Волфганг Изер, Витолд Гомбрович

Резюме

Как действа метафикцията, как се конструира нейната реалност? Проблемът за реалността, „обсесивна по същността си“, е централен в последния роман на Витолд Гомбрович – „Космос“, но теоретичното проблематизиране на художествената действителност може да се проследи още в първия му роман – „Фердидурке“. През призмата на Волфганг Изер и отделни примери за авторефлексивност ще бъдат разгледани текстовият контекст и инструкциите в метафикцията. Целта е да се проследи как метафикцията раздува фикционалната реалност до непоносимост в един безкраен процес на реализация в акта на четене и каква е ролята на инструкциите спрямо текстовия контекст в този флуиден процес?