Данни

Заглавие Към въпроса за състоянието на учебниците по български език в средното училище
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

обучение, учебник, терминология, дефиниция

Резюме

В този доклад се засягат редица проблеми, свързани със състоянието на учебниците и учебните помагала по български език. Въпросът за качеството на учебниците, за тяхното ниво и за начина, по който те са написани днес е изключително важен и вълнува не само специалистите и педагозите, но и цялото общество. Това е така, защото учебниците са първият водач на децата по пътя към овладяване на знанието и чрез тях те получават началния досег с науката. От този първи допир понякога много зависи изграждането на подрастващите като бъдещи професионалисти.