Данни

Заглавие Журналистически похвати за изразяване на съмнение в онлайн медиите
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

онлайн медии, съмнение, преизказване

Резюме

Новините се характеризират със своята фактологичност. Често обаче журналистите използват различни похвати, за да изразят съмнение или недоверие в информацията, която съобщават. По този начин, макар и имплицитно, те изразяват своето отношение. Съмнение може да бъде изразено по лексикален път, чрез преизказване на чуждата реч, чрез употреба на кавички или поставяне на въпросителен знак след съобщителни изречения. Така журналистите поставят под въпрос както реалността, така и целесъобразността в действията на обществените личности и институции.