Данни

Заглавие „Огледало на вярата“ на Кръстьо Пейкич като културно събитие в Европа през първите десетилетия на ХVІІІ век
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Кръстьо Пейкич, Journal de Trévoux, ХVІІІ век, българска литература в Европа

Резюме

През февруари 1731 г. в авторитерното френскоезично списание за литературна критика, наука и изкуство „Journal de Trévoux“ излиза обширна рецензия за книгата на българина Кръстьо Пейкич „Огледало на вярата....“, чието първо издание е във Венеция през 1716 година. Повод за рецензията е отпечатването на латиноезичната версия, изготвена от автора и отпечатана през 1725 г., също във Венеция. В рецензията има и справка за първото издание, което е на „илирийски“ (или „словински“) език, както и обяснение на подбудите на Пейкич да предложи латиноезичен вариант. В доклада ще се разгледат данни за популярността на това съчинение в Европа както на славяноезичната, така и на латинската версия.