Данни

Заглавие Praesens historicum и наративно сегашно време: синоними или?...
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

наративни системи, ситуационни модели, сегашно историческо време, сегашно наративно време, перспектива на възприемащия, перспектива на когнитивния субект

Резюме

Добре известен факт е, че много езици позволяват разказът за минали събития да се конструира в сегашно време. Тази употреба, която по традиция се нарича praesens historicum, а понякога и наративно сегашно време (narrative present, présent de narration), е характерна и за разговорната реч, и за исторически текстове. Обикновено се казва, че изборът на сегашно вместо минало време прави текста по-жив, по-нагледен, защото действията се представят така, сякаш се случват в момента. Дали обаче един автор на научен труд, историк, би искал да постигне точно този стилистичен ефект? Ще видим, че сегашно историческо и сегашно наративно време са свързани с два различни начина за моделиране на събитията, отразяващи различни интенции и и произвеждащи различни ефекти.