Данни

Заглавие Ръкопис 1423 НБКМ на католическия книжовник Петър Ковачев Царски
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

католическа книжнина, Петър Ковачев Царски, народни четива, поучителни разкази

Резюме

Обект на доклада е ръкопис 1423 НБКМ на католическия книжовник Петър Ковачев Царски от 1793 г. Това е новобългарски паметник, съдържащ 133 поучителни истории, наречени от автора „юрнеци”. Разглежда се традицията на този тип четива и начина, по който ръкописа на Петър Ковачев се вписва в нея. Чрез разказването на всяка една история се цели да бъдат предпазени християните от изпадане в прегрешение, представени са последователно обстоятелства, при които човек може да бъде изкушен от дявола, и са дадени напътствия за това как да бъде постигнато спасението след смъртта. Докладът разглежда езика на сборника и начините, по които чрез словото се внушава необходимостта от конкретно действие за запазване на християнското благочестие.