Данни

Заглавие Густав Вайганд и терминологията на млекопроизводството
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

мляко, млекопроизводство, bálmoş, brînză, ghiză, jíntiţă, urdă

Резюме

Докладът представя румънски лексеми, отнасящи се до млекопроизводството, които са отбелязани от немският изследовател Густав Вайганд в началото на ХХ век. Коментираме значението, произхода им и развитието на знанията за тях в езиковедската наука.