Данни

Заглавие „Бял шум“: Дон ДеЛило и литературният език на възвишеното
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

възвишеното, Дон ДеЛило, „Бял шум“, Ж-Ф. Лиотар, литературeн текст, Кант, нерепрезентируемото

Резюме

Възвишеното е естетическа и философска категория, с която могат да са измерят редица културни състояния и човешки емоции. Възвишеното у Кант например е израз на способността за преодоляване на страха ни от силата на природата и за откриване на моралното ни предназначение. За френския философ Ж-Ф. Лиотар възвишеното предлага изход от задушаващото еднообразие и универсализиран униформизъм на съвременните културни институции – изкуство, обучение, философия, политика.

В „Бял шум“ Дон ДеЛило описва нарастващата тревога на професор Джак Гладни и неговия панически страх от смъртта. Основният проблем, който този доклад разглежда, е – как литературният текст успява да пречупи и иронизира философската идея за възвишеното?