Данни

Заглавие Хилендарският проигумен и архимандрит Пантелеймон: слово и действие
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Хилендарски манастир, Света гора, Възраждане, История славянобългарска, българско монашество

Резюме

Докладът е посветен на един от създателите на нова текстова версия на „История славянобългарска“, която е била разпространена в повече от 10 преписа. Тя е показателна за това, как е бил възприеман текстът на о. Паисий. Акцентът в доклада е не толкова върху текста, колкото върху контекста, в който е създадена тази версия; по-скоро върху действията на монаха, които ни разкриват други документи за него, отколкото върху словото му. На критичен прочит са подложени съществуващи вече тези в науката за авторството на Пантелеймон на други текстове, както и на сведения за неговата дейност – направено е разграничение между сведения за двама хилендарски монаси, носещи името Пантелеймон.