Данни

Заглавие Репрезентация и маса във „Фермата на животните“ на Оруел
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

първичен нарцисизъм, формиране на масата, фратрия, аз-идеал, лидер, равенство, йерархия, революция

Резюме

Тълкуването на „Фермата на животните“ на Джордж Оруел не е лека задача - тъй като това е текст, посветен на манипулативния език, на подмените в езика и чрез езика - и се налага човек да бъде предпазлив към начините да се формира смисъл и към онова, което се интерпретира. Необходимостта от революция, от една страна, е представена като резултат на социални асиметрии и задълбочени неравенства. Докладът ще подеме един интерпретативен ключ през Фройд и „Психология на масите и анализ на човешкото Аз“ (1921), за да разгледа формирането на либидната структура на тълпата.