Данни

Заглавие Бягството от домакинска работа – утвърждаване на патриархалния ред или форма на бунт?
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

домакиня, ядрено семейство, семейна система ие, преходно поколение, ню фамири

Резюме

Предлаганата статия използва централната сюжетна линия от романа „Момичето от другия бряг“ като пример за своеобразно бягство от ролята на домакинята – специфично бягство, което се реализира в и чрез домакинския труд. Този частен случай е използван като вдъхновение за изследването на: положението на жените в рамките на японската традиционна семейна система; процеса на нормативизация на типажа на домакинята; обособяването на ядреното семейство (и неговата разновидност ню фамири); проблемите, които срещат домакините при връщането си на работния пазар. Статията се позовава на посочените проблемни полета, за да извлече от романа отговор на въпроса, поставен в заглавието.