Данни

Заглавие Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

вещи, пътуващ човек, пътешестване, българска литература, 1920-те години, 1930-те години

Резюме

Докладът ще представи различните образи на вещи, техните употреби и репрезентации в битието на пътуващия човек. От една страна, обект на интерес ще бъдат от пътешественика вещи или придобитите такива по време на път. Вещта ще бъде мислена като легитимираща идентичността на пътешественика, като неотделима част от неговото Аз. В този аспект вещта има функцията да създава усещане за стабилност, ред и спокойствие в непрекъснато променящата се обстановка по време на път. От друга страна, вниманието ще се насочи към – предметите, които биват видяни на път. Непознатите/другите вещи ще бъдат разгледани като презентиращи чуждата култура, която се посещава. Обект на внимание ще бъдат различни художествени текстове от 20-те и 30-те години на XX век, посветени на темата за пътешестването.