Данни

Заглавие Идеологията и литературата като конструктори на реалност
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

реалност, фикция, идеология, литература, белетристика, реализъм

Резюме

В книгата „Less than nothing” Славой Жижек твърди, че реалността само по себе си е по-малко от нищо и за да придобие същност е необходимо да бъде подсилена от фикцията. Въз основа на тази идея, докладът изследва конструирането на реалност от литературата, както и от идеологията, във взаимодействие с литературата, в българската белетристика от Освобождението до Първата световна война.