Данни

Заглавие Думи - действия и бездействие (в романа „Под игото“)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

публичност, реч, имена, образ

Резюме

Докладът се концентрира върху словесните въз-действие и тяхната самодостатъчност – тълкува авторитетните гласове, разкази, фрази и думи, които подготвят и случват бъдещето.