Данни

Заглавие Идеология и норма: „Скритите полета“ на традиционната култура
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Брезник, социализъм, културни практики, културни политики, идеология

Резюме

Докладът представя резултатите от проучване върху моделите на ревитализация на идеологическите послания на модерния национализъм в епохата на социализма. Анализът се базира на теренни и архивни проучвания, разкриващи определени политики на управляващата в периода 1944 – 1989 г. Комунистическа партия за охрана и запазване на „народните традиции“. Проучване на съхранявани в Държавна агенция „Архиви“ и в общинските архиви на гр. Брезник документи показва начина, по който партийните решения се превръщат във фестивални практики и стават част от изграждането на една масова култура. Интервютата, получени при практическата работа, разкриват отражението им в живота на хората в епохата на социализма и днес.