Данни

Заглавие „Повече отражение на действителния свят”: адаптиране и ефекти на реалност в Адаптация на Спайк Джоунз
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

филмова адаптация, писане на сценарии, наратология, метафилм, криза на идентичността, двойничество, правдоподобие, ефект на реалност, еволюция на видовете, авторефлексивност

Резюме

Докладът разглежда концептуални и теоретични въпроси на филмовата адаптация в и посредством филма Адаптация (2002), заснет по документалната книга Крадецът на орхидеи (1998) от американката Сюзън Орлийн. Анализът се насочва към основния филмов разказ за усилията и фазите на (не)справяне на сценариста Чарли Кауфман в преработването на писменото слово за екранно действие. Между непосилната вярност към литературния „оригинал” и неизбежното му изневеряване се наблюдават редица процеси на адаптация: еволюционна, биологична, социална, психическа, естетическа, творческа и житейска. В техните контексти, пулсиращи между правдоподобието и ефектите на реалност, според термините на Ролан Барт, се проследяват и авторефлексивността, и целеустремеността на филма.