Данни

Заглавие За типовете моделиране на частите на речта в българския език
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

части на речта, моделиране, български език

Резюме

Различни езиковеди са използвали разнообразни критерии и/или комбинации от критерии, за да разделят думите в съответните части на речта. Някои учени дори въвеждат идеята за семантични части на речта, имайки предвид случаи като: ходене, белота и под., при които семантиката е съответно на глагол и прилагателно, но морфосинтаксисът е на съществително.

В граматиката на всеки език има ясни (типични) случаи, които не са проблемни. Но заедно с това езикът в своите употреби представя един континуум от възможности и колебания, които често не дават еднозначен отговор за причисляването на дадена дума към една от 10-те части на речта.