Данни

Заглавие Брой до 9 (литературен сеанс и хипноза в Повече от любов на Радослав Гизгинджиев)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

тематичен блок, читателят в текста на съвременната българска литература, имплицитен читател, съвременна българска литература