Данни

Заглавие Проекции на словото върху тялото: трансформации
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

тяло, литературност, роман, италиански писателки, проекции, свят, телесност

Резюме

Настоящето изследване се съсредоточава върху проектирането на конструкта тяло в литературата на Италия на 20. век и по-конкретно върху десетилетието на 70-те години. То проследява възможните проекции на екстралитературния макроконтекст върху този конструкт, като в зависимост от „отпечатъците” на средата и връзката със словото може да се говори за конструкция на Другия чрез лишеното от права или увреденото тяло (disabled body по Джудит Бътлър). Тези призми на телесността намират отражение в романите на италиански авторки, романистки, като говорят за възможностите за проекция на света/световете в литературното поле. Тя е двупосочна: както на външния свят вътре в Аз-а, с пречупване, така и на вътрешния в посока навън.