Данни

Заглавие Как новината става фалшива (Опит за описание на някои езикови маркери при явлението fake news)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

фалшиви новини, езикови маркери, текст

Резюме

Точна дефиниция за понятието фалшиви новини (fake news) все още няма, заради изменчивостта и различните им проявления, но съществува общо усещане за умишлено подправяне на действителността от медиите с цел. Изникват въпроси като кои видове медии подправят действителността, защо, с каква цел, и основният: как да се разпознават фалшивите новини. Една от посоките на изследване на явлението ще бъде въпросът винаги ли фалшивата новина е нарочно създадена, в каква степен е фалшива, кои са белезите, по които да бъде разпозната. Настоящият текст ще опита да демонстрира емпирично превръщането на дадена новина – отражение и съобщение за случило се реално събитие - във фалшива, като опише възможните причини, и посочи езиковите белези, характеризиращи тази трансформация. Разработката ще постави и проблема за отликите между фалшива и грешна новина.