Данни

Заглавие Концептуализација појма Friendship код ученика другог разреда гимназије
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

концептуализација, friendship, асоцијација-интерпретација, когнитивна лингвистика, категорија, типично, периферно, пресликавања

Резюме

Циљ рада је да се растумаче начини на које ученици другог разреда гимназије концептуализују појам енглеске речи friendship. Корпус је анализиран применом методологије типа асоцијација-интерпретација по теоријским поставкама когнитивне лингвистике. Слободне асоцијације испитаника су разврстане по категоријама углавном зракасте структуре у оквиру којих су термини позиционирани на основу међусобног односа значења. Утврђено је постојање поткатегорија у склопу категорија које могу имати више заједничких чланова који у свакој новој структури добијају нову функцију. Показали смо да је у склопу категорија могуће утврдити јединице основног, надређеног и подређеног нивоа, који су типични чланови, а који периферни и на граници више категорија. Доказано је и присуство метафоричких и метонимијских пресликавања.