Данни

Заглавие Дигиталният текст като феномен на културата
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

мрежа, дигитални медии, интертекстуалност, връзки, машинен език

Резюме

Текстът поставя въпроса за отношението между думи, дела и данни. С какво е по-различен дигиталният текст? Можем ли да го смятаме за феномен на културата или дори да отидем по-далеч и да говорим за кибер културата като феномен на текста, на текстуалността и на интертекстуалността. Самото заглавие на текста е интертекстуална препратка към текста на проф. Богданов - Текстът като феномен на културата и покана за размисъл - как действаме в Мрежата, как пишем там и с какво това ни променя, променяйки разказите, репрезентациите ни и езика (включително и машинния), който използваме, за да ги строим. [б.а. Темата неизбежно ще се пресегне и към подтема от второто направление в конференцията, а именно - Текст, контекст, метатекст.]