Данни

Заглавие Границите на Янус
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Янус, календар, празник, изображение

Резюме

Предложената тема разглежда образа на римското божество Янус и неговите символи в културологичен контекст. Като свърхестестена и абстрактна религиозна фигура, двуглавият бог инспирира множество култови практики, поетични трактовки, празнични календарни дни и иконографски изображения. Това е един културен пласт от римската древност, в който се открояват празнични дни, митологични сюжети, свързани с времеви контекст, които могат да бъдат потърсени в литературни свидетелства, паметници и изображения от материалната култура на Античността. Очертаването на границите и превъплъщенията на Янус, маркира неговия обхват и значимост в римската културно-религиозна система.