Данни

Заглавие Езикова vs. концептуална картина на света – развитие в понятието за голотата на бразилския индианец от португалските информативни текстове през XVI в.
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

португалска империя, Бразилия, бразилски индианци, голота, християнизиране, езикова картина, XVI в.

Резюме

При обществени промени от катаклизмен порядък, каквото е прекрояването на света с Великите географски открития през XVI в., възниква необходимостта от открояването на елементи, спояващи общата принадлежност към едно цяло. Отразяването на колонизационните процеси в португалските свидетелски информативни документи от и за новооткритата Бразилия очертава тенденцията авторите да се позовават на голотата на индианците, за да маркират своето европейско превъзходство, даващо им основания за християнизиране на местното население, считано за по-нискостоящо в цивилизационен план. При изграждането на този фрагмент от езиковата картина на Новия свят представата за голия туземец с първоначалната ангелска невинност, внушена от голотата, с течение на века се трансформира в образ на демонизираната диващина, лансиран пред света посредством португалската информативна документалистика.