Данни

Заглавие Вицовата репрезентация на училището – от генезиса до рецепцията
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

вицове за училище, генезис, рецепция

Резюме

Съпоставката между вицовете за училище и близките до тях жанрови форми като ученическите и учителските бисери показва един от възможните пътища за създаването на вица – от непреднамерен лапсус или от съзнателно създадена игра на думи чрез уплътняване на персонажите и типизиране на ситуацията се получава игрови наратив, предизвикващ смях. В съдържателен план назоваването на училището създава изключително гъвкава референциална рамка, имаща широк социокултурен контекст – от учебния процес през семейството до цялото общество. Това богатство от рецептивни възможности поражда необходимостта училищните вицове да не бъдат разглеждани само като ученически или училищен фолклор.